Miejsce Konferencji: Hotel „Activa”,  Muszyna ul. Złockie 78 

Inauguracja Konferencji: Pijalna Główna w Krynicy – Zdroju 

Szczegóły – patrz program Konferencji

Organizatorzy 65. Konferencji Naukowej - Krynica Zdrój 2019

Komitet Inżynierii
Lądowej i Wodnej
Polskiej Akademii Nauk
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN) ma już bogatą historię, liczoną dziesiątkami lat. Pierwszy Kongres Nauki Polskiej jaki odbył się w czerwcu 1951 roku podjął między innymi uchwałę, która uzasadniała potrzebę powołania Polskiej Akademii Nauk. Powołanie tej instytucji nastąpiło w drodze ustawy z dnia 30.10.1951r. Ustawa ta dawała możliwość powoływania przy Wydziałach PAN Komitetów Naukowych, określając jednocześnie ramy ich działalności.
Komitet Nauki
Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, w skrócie PZITB, kontynuator Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych utworzonego 4 maja 1934 r., jest twórczym samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym inżynierów i techników oraz studentów. Zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowymi i społecznymi swoich członków.
Wydział Inżynierii
Lądowej
Politechniki Krakowskiej
Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej. Zarówno pod względem jakości i ilości kadry naukowo-dydaktycznej, jak i ilości kształconych studentów, odbywających studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach I stopnia (inżynierskich), II stopnia (uzupełniających magisterskich) oraz III stopnia (doktoranckich). Łącznie na wydziale studiuje obecnie ok. 4 000 studentów.
Wydział Inżynierii
Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej
Aktualnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska należy do największych wydziałów Politechniki Gdańskiej (ponad 4500 studentów oraz 200 nauczycieli akademickich). Oferta dydaktyczna obejmuje cztery kierunki studiów: Budownictwo, Inżynierię Środowiska, Transport oraz Geodezję i Kartografię, przy czym na pierwszych trzech kierunkach prowadzone są studia pierwszego (inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie).

Zgłoszenie

Zgłoszenie uczestnictwa i tematyki referatów drogą elektroniczną. Przesłanie referatów na część ogólną do Oddziałowych Komisji Nauki PZITB,według wytycznych. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Konferencji (I termin)

Dostarczenie

Dostarczenie zaakceptowanych referatów przez Oddziałowe Komisje Nauki PZITB do Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Decyzja

Decyzja o przyjęciu referatu na część ogólną

Przesłanie

Przesłanie poprawionej wersji referatu do Komitetu Organizacyjnego

Termin

Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Prezentacja

Przesłanie prezentacji referatu do Komitetu Organizacyjnego

SPONSORZY

Adres biura konferencji

Politechnika Krakowska,
bud. WIL, pok. 200A
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

witryna: www.krynica2019.pk.edu.pl


Sekretariat Konferencji
mgr inż Marcin Kowalik
tel. +48 509 610 755

Obsługa finansowa Konferencji
mgr Jadwiga Niedośpiał
tel. +48 12 628 2029

 

Konto bankowe

Politechnika Krakowska,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Alior Bank,
ul Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
IBAN: PL09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 
(z dopiskiem Krynica2019 oraz Imię i Nazwisko)
SWIFT: ALBPPLPW

 

 

Miejsce Konferencji