random8.jpg

Tematyka części problemowej

 

 

Cyfryzacja w budownictwie i architekturze

 

·     Obsługa baz danych, Big Data

·     Grafika komputerowa, wizualizacje 3D

·     BIM – oprogramowanie

·     Automatyzacja w budownictwie

·     Druk 3D, skanery przestrzenne

·     Projektowanie parametryczne

·     GIS w budownictwie i planowaniu przestrzennym

·     IoT - Internet rzeczy

 

 

Tematyka części ogólnej

 

Problemu naukowe budownictwa

 

·     Budownictwo hydrotechniczne,

·     Budownictwo ogólne,

·     Fizyka budowli,

·     Geotechnika,

·     Inżynieria materiałów budowlanych,

·     Inżynieria przedsięwzięć budowlanych,

·     Inżynieria komunikacyjna: mostowa i kolejowa,

·     Konstrukcje betonowe,

·     Konstrukcje metalowe,

·     Mechanika konstrukcji i materiałów, 

·     Sesja posterowa.

 

Nadsyłanie i kwalifikacja prac

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że termin nadsyłania artykułów na część ogólną Konferencji został przesunięty ostatecznie na 10 maja (piątek) 2019.

 

Istnieje możliwość nadsyłania referatów do wygłoszenia podczas Konferencji bez konieczności ich publikowania. Ostateczny termin ich nadsyłania: 10 maja (piątek) 2019. Koszt uczestnictwa w Konferencji bez publikowania referatu wynosi 850,- zł.

 

Ostateczny termin uiszczenia opłaty za udział w Konferencji został przesunięty na 

 

10 września 2019.

 

 

Pozostałe terminy nie uległy zmianie.

 

Referaty na część problemową Konferencji są zamawiane indywidualnie. 

 

Wszystkie referaty nadesłane na część ogólną Konferencji zostaną zrecenzowane dwustopniowo. 
Do wstępnej recenzji, Autor przesyła referat do Komisji Nauki właściwych Oddziałów PZITB, zgodnie 
z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Konferencji. Ostatecznej kwalifikacji prac do druku dokonuje Komitet Naukowy Konferencji we współpracy z Komitetem Sterującym odpowiedzialnym za publikacje. Warunkiem wydrukowania pracy jest wniesienie przez Autora lub jednego ze współautorów pełnej opłaty konferencyjnej w terminie do 28.06.2019 r.

 

 

Wszystkie referaty nadesłane na część ogólną Konferencji zostaną zrecenzowane dwustopniowo.

 

Do wstępnej recenzji, Autor przesyła referat do Komisji Nauki właściwych Oddziałów PZITB, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Konferencji. Ostatecznej kwalifikacji prac do druku dokonuje Komitet Naukowy Konferencji we współpracy z Komitetem Sterującym odpowiedzialnym za publikacje w czasopismach Konferencyjnych. Warunkiem wydrukowania pracy jest wniesienie przez Autora lub jednego ze współautorów pełnej opłaty konferencyjnej w terminie do 28.06.2019 r.

 

Podczas Konferencji Krynica 2019 referaty wygłaszane będą po polsku, z możliwością symultanicznego tłumaczenia. W latach następnych,  artykuły przeznaczone do publikacji w języku angielskim będą wygłaszane po angielsku, natomiast przygotowane w języku polskim, będą wygłaszane po polsku.

 

Wydawnictwa konferencyjne

 

Pozytywnie zrecenzowane artykuły z części problemowej zostaną opublikowane w polskojęzycznej monografii.

Autorzy proszeni są o przygotowanie  artykułów w języku angielskim lub polskim, zgodnie z wymogami czasopisma do którego został skierowany artykuł przez Komitet Naukowy Konferencji (www.krynica2019.pk.edu.pl) 

 

 

 

Archives of Civil Engineering

 

Czasopismo Techniczne

 

Monografie wieloautorskie 

 

Scientific Review Engineering and Environmental Sciences 

 

Open Engineering

 

Cement, Wapno, Beton

 

W przypadku artykułów w języku angielskim niezbędne jest przygotowanie dodatkowego streszczenia w języku polskim, które zostanie wydrukowane jako oddzielna publikacja konferencyjna.

 

Referaty należy przygotować zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej Konferencji. 

Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia listy czasopism. Informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Konferencji.

  

Szczegółowy proces kwalifikacji artykułów do sesji problemowej:

 

Autor może wysłać:

 

  • Artykuł w j. polskim do Monografii [x]
  • Artykuł w j. angielskim do Monografii [x]

[x] – 2-etapowy proces recenzji organizowany przez Komitet Sterujący, włączając dwie recenzje ukryte

 

 

Szczegółowy proces kwalifikacji artykułów do sesji ogólnej:

 

Artykuły w języku angielskim (z dodatkowym streszczeniem w języku polskim):

 

  • Selekcja artykułów pod względem kompletności i spełnienia wymogów edytorskich przez Komisje Nauki w Oddziałach PZITB,
  • Odesłanie prac do Komitetu Naukowego,
  • Przekazanie prac do Komitetu Sterującego

 

 1 stopień kwalifikacji przez Komitet Sterujący - rewizja artykułów pod kątem ich wygłaszania i wyglądu,

 2 stopień kwalifikacji - oceny 2 recenzentów (recenzje ukryte )

 

  • Przedstawienie listy zrecenzowanych artykułów Komitetowi Naukowemu i uzyskanie jego akceptacji.
  • Przekazanie informacji Autorom o akceptacji/odrzuceniu artykułu.

Artykuły w języku polskim po decyzji (rekomendacji) Komitetu Naukowego:

 

 

 1 stopień kwalifikacji prac

  • wstępna ocena merytoryczna dokonana przez Komisje Nauki w Oddziałach Nauki PZITB
  • desłanie prac do Komitetu Naukowego

2 stopień kwalifikacji prac - ocena prac przez 2 recenzentów (recenzje ukryte)

  • Przekazanie informacji Autorom o akceptacji/odrzuceniu artykułu.

 

Komisje PZITB 

Wymagania edytorskie czasopism Konferencyjnych

Formularz rejestracji na Konferencję Krynica 2019 

 

 

Zgłoszenie

Zgłoszenie uczestnictwa i tematyki referatów drogą elektroniczną. Przesłanie referatów na część ogólną do Oddziałowych Komisji Nauki PZITB,według wytycznych. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Konferencji (I termin)

Dostarczenie

Dostarczenie zaakceptowanych referatów przez Oddziałowe Komisje Nauki PZITB do Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Decyzja

Decyzja o przyjęciu referatu na część ogólną

Przesłanie

Przesłanie poprawionej wersji referatu do Komitetu Organizacyjnego

Termin

Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Prezentacja

Przesłanie prezentacji referatu do Komitetu Organizacyjnego

Adres biura konferencji

Politechnika Krakowska,
bud. WIL, pok. 200A
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

witryna: www.krynica2019.pk.edu.pl


Sekretariat Konferencji
mgr inż Marcin Kowalik
tel. +48 509 610 755

Obsługa finansowa Konferencji
mgr Jadwiga Niedośpiał
tel. +48 12 628 2029

 

Konto bankowe

Politechnika Krakowska,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Alior Bank,
ul Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
IBAN: PL09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 
(z dopiskiem Krynica2019 oraz Imię i Nazwisko)
SWIFT: ALBPPLPW

 

 

Miejsce Konferencji