Wytyczne do przygotowania prezentacji

 

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI

 

A. Dane ogólne

1.  Wszystkie referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji Krynica 2019 zostaną wygłoszone podczas Konferencji
     zgodnie ze szczegółowym programem sesji.

2.  Czas trwania prezentacji wynosi:

- w części problemowej - 20 - 30 minut zgodnie z programem

- w części ogólnej - 10 minut

3. Sale obrad wyposażone będą w komputery, projektory multimedialne oraz nagłośnienie. Każdy z prelegentów podczas prezentacji
    będzie miał do dyspozycji wskaźnik laserowy z pilotem do zmiany slajdów oraz dodatkowo mikrofon. Nie dopuszcza się możliwości
    prowadzenia prezentacji z własnego laptopa.

4. Prezentacje należy przesłać do Komitetu Organizacyjnego Konferencji na adres 
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 13.09.2019 roku.

 

B. Szczegółowe wskazówki dotyczące przygotowania prezentacji

1. Prezentacje powinny być przygotowane w programie MS PowerPoint (ppt), 

2. Liczbę slajdów należy dostosować do czasu prezentacji przyjmując, że efektywny
    jest pokaz 1 do 2 slajdów na minutę. Każdemu zagadnieniu należy poświęcić osobny slajd.

3. Slajdy powinny być przejrzyste i kolorowe. Nie należy używać czarnej czcionki na ciemnym tle,
    jak również białej czcionki na jasnym tle.

4. Na slajdzie tytułowym powinno się znaleźć logo Konferencji
    (do pobrania ze strony internetowej: www.krynica2019.pk.edu.pl).

5. Zaleca się ograniczyć ilość tekstu na slajdach do 7 wierszy pisanych czcionką nie mniejszą niż 18 pt.
    Czcionka powinna być prosta i czytelna, np. „Helvetica”. Odstępy pomiędzy wierszami powinny być równe wysokości liter.

6. Do rysowania krzywych należy używać grubych linii. Wykres nie powinien zawierać więcej niż 2-3 krzywe.

7. Nie należy kopiować tekstu bezpośrednio z drukowanej wersji referatu oraz zamieszczać na slajdach długich,
    skomplikowanych oraz nieczytelnych wzorów 
i wyrażeń matematycznych. 

8. Nazwa pliku z prezentacją powinna zawierać symbol sesji, podczas której referat zostanie wygłoszony,
    nazwisko pierwszego autora oraz dwa pierwsze wyrazy tytułu referatu. 

 

SYMBOLE POSZCZEGÓLNYCH SESJI:

 

PR             SESJA PROBLEMOWA

 

BH             BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE

BO             BUDOWNICTWO OGÓLNE

FB              FIZYKA BUDOWLI

G                GEOTECHNIKA

IMB            INŻYNIERIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

IPB             INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

IK               INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA: MOSTOWA I KOLEJOWA

KB              KONSTRUKCJE BETONOWE

KM             KONSTRUKCJE METALOWE

MKIM         MECHANIKA KONSTRUKCJI I MATERIAŁÓW

SP              SESJA POSTEROWA

 

 

 

Przykładowa nazwa pliku: BH_Kowalski_Badanie wpływu.ppt

 

LOGO Konferencji