ICE      

 

ICE to międzynarodowa organizacja zrzeszająca inżynierów budownictwa z całego świata. Utworzona w Wielkiej Brytanii, aktualnie liczy 92 tysiące członków w ponad 150 krajach. Misją ICE jest wspieranie inżynierów i przedstawicieli innych zawodów powiązanych z budownictwem w ich rozwoju zawodowym i karierze. Na świecie ICE wyznacza standardy kompetencji dla branży budowlanej, jest partnerem w dyskusjach dotyczących kluczowych spraw dla środowiska budowlanego, a ponadto oferuje jedyne w swoim rodzaju możliwości rozwoju, szkoleń oraz poszerzania wiedzy. W Polsce istnieje ICE Local Assosiation oraz organizacje studenckie – Student Chapters.